Policy för e-postadresser
Följande policy används vid hantering av våra prenumeranters e-postadresser: Adresser kommer inte att ges, säljas, hyras ut eller på annat sätt göras tillgängliga för användning till ett annat företag. Alla utskick görs med teknik som inte visar adresser till andra prenumeranter. I varje utskick kommer prenumeranterna ha möjlighet att av prenumerera från framtida utskick. Detta kommer omedelbart respekteras utan dröjsmål.

Personuppgifter
Personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part. Personuppgifterna används för att göra utskick om konsultuppdrag.