Att hitta en passande konsult för att fylla ett behov behöver inte vara en stor utmaning.

InSourceIT tar fram kandidater som genomgått följande

  • Intervju ang konsultmässighet
  • Eventuellt ett kodtest i efterfrågad teknik
  • Inofficiell referenstagning

Rutinerna gör att kandidaterna som presenteras ska ha säkerställd kompetens och vara konsultmässiga.
Att de flesta konsulter är frilansande eller från mindre företag gör att priset blir bättre.
Kontraktet skrivs ALLTID direkt mellan InSourceIT och underkonsulten