Text visas om bilden är trasig
Framtiden inom sourcing

KonsultbolagKonsultförmedling

Om InSourceIT

En konsultaffär som är enkel och transparent

Läs mer
Konsultförmedling
Konsultbolag

InSourceIT består av ett konsultbolag och en konsultförmedling

Konsultförmedlingen har alltid direktkontakt med kunder och avtal direkt med de konsulter som utför konsultuppdragen. Konsultförmedlingen har inga konsulter anställda

Konsultbolaget anställer konsulter för att leverera kompetens genom olika konsultförmedlare och får på så sätt tillgång till nästan samtliga arbetsplatser i Stockholm. På så sätt kan konsultbolaget erbjuda de anställda konsultern uppdrag som motsvarar de geografiska, tekniska och branschspecifika önskemålen som konsulterna har.